ประวัติบริษัท
ทรานสมาสเตอร์ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล

@ทรานสมาสเตอร์ว่าจ้างนักแปลที่ดีที่สุดซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลงานที่หลากหลายในภาษาต่างๆ ทีมของเรามีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นซึ่งได้รับคำชม และการจ้างงานซ้ำจากลูกค้ามากมาย

@ตั้งแต่เริ่มแรก ทรานสมาสเตอร์ก็ได้ให้คำมั่นว่าจะให้บริการการแปลที่ยอดเยี่ยม เราเชื่อว่าความแตกฉานในภาษา ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่แปล และความรับผิดชอบเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อต้องการบริการการแปล งานแปลที่ได้รับจะถูกต้อง ไหลลื่น และอ่านง่ายเพราะเราเลือกเฉพาะนักแปลที่เหมาะสมที่สุดกับหัวข้อที่แปล

@
สำหรับทุกๆ งานที่ต้องการการแปล ทรานสมาสเตอร์รับประกันว่างานทั้งหมดะผ่านกระบวนการแปลแบบครบวงจรที่เข้มงวดด้วยการแปลแบบคำต่อคำ การพิสูจน์อักษรที่ครอบคลุม และการแก้ไขเรียบเรียงในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่พึงพอใจ เรายังให้บริการการล่ามที่มีคุณภาพสูง เพราะล่ามของเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่สุดด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเยี่ยมยอดในหัวข้อที่ได้รับ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทแปลมากมายในส่วนต่างๆ ของโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความรับผิดชอบเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทแปลที่ดีควรให้ความสนใจ


Copyright © 2005-2016. Transmaster Translation Company. All rights reserved.