@บริการของเรา

@การล่าม
@เรามีล่ามมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา บริการการล่ามรวมถึง ล่ามฉับพลัน ล่ามติดตาม ล่ามสำหรับการประชุม ล่ามสำหรับกิจกรรมทางกฎหมาย ล่ามสำหรับการสำรวจตลาด ล่ามสำหรับติดตามบุคคลสำคัญ ล่ามสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ ล่ามสำหรับงานแถลงข่าว เป็นต้น

@ขอบเขตของการล่ามนั้นมีตั้งแต่ ด้านธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมาย แฟชั่น การสำรวจตลาด และงานแถลงข่าว ตลอดจนงานสัมมนา งานประชุมระหว่างประเทศ เป็นต้น

 
Copyright © 2005-2016. Transmaster Translation Company. All rights reserved.