การสรรหาบุคลากร

เนื่องจากลูกค้าของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงมองหามืออาชีพที่มีความสามารถสูง และกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของเราคือ:

1. มีประสบการด้านการแปลอย่างมืออาชีพเป็นเวลาห้าปี หรือมากกว่า
2. มีความรู้ด้านไวยกรณ์อย่างยอดเยี่ยม
3. สามารถรักษาการทำงานที่มีคุณภาพสูง
4. มีความสามารถในการเขียนอย่างยอดเยี่ยมทั้งสองภาษา (หนึ่งในนั้นต้องเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ)
5. สามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด
6. สามารถมีเวลาในการทำงานอย่างน้อยวันละ 3-4 ชั่วโมงเมื่อได้รับมอบหมายงาน


กรุณาส่งประวัติย่อ จดหมายแนะนำตัว และตัวอย่างงานแปลของคุณมาให้เราทางอีเมล TH-mail


 
Copyright © 2005-2016. Transmaster Translation Company. All rights reserved.