การควบคุมคุณภาพ
เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของเรามีคุณภาพสูง ขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัดในบริษัทของเรา

1. เมื่อได้รับข้อสอบถาม จะมีการประเมินเอกสารการแปล และเตรียมใบเสนอราคาจากจำนวนคำ เนื้อหา และเวลาในการส่งมอบงาน หากราคาเป็นที่ยอมรับ ลูกค้าจะต้องลงนามในใบเสนอราคาของเรา

2. หลังจากได้รับการยืนยัน เราจะเลือกนักแปลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานแปล

3. นักแปลจะแปลและพิสูจน์อักษรในงานแปลตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเรา หลังจากนั้นนักพิสูจน์อักษรอาวุโสของบริษัทเราจะตรวจสอบและทบทวนงานแปลอย่างละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย

4. งานแปลจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้าตามเวลาที่ลูกค้าต้องการผ่านทางอีเมล โทรสาร ไปรษณีย์โดยเอกสารที่พิมพ์ออกมาจะได้รับการรับรองจากบริษัทเรา หรือทางแผ่นข้อมูล แผ่นซีดี

5. เป็นความรับผิดชอบของเราในการแก้ไขโดยไม่คิดเสียค่าใช้จ่าย ถ้าลูกค้าคิดว่าจำเป็น คำมั่นสัญญาของเราคือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ในฐานะที่เป็นบริษัทแปลระดับชั้นนำ เรามีผู้บริหารโครงการซึ่งรับผิดชอบในการดูแลภาพรวมของความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และประสานงานระหว่างลูกค้ากับนักแปล

เราใส่ใจเป็นอย่างมากกับคุณภาพที่ดี การบริการที่ยอดเยี่ยม และการส่งมอบงานที่รวดเร็ว เรามีความรับผิดชอบ 


Copyright © 2005-2016. Transmaster Translation Company. All rights reserved.