@@ใบเสนอราคาออนไลน์
@ความต้องการของคุณ การแปล @                   การล่าม
การรับรองเอกสาร@@ อื่นๆ

@ชื่อของคุณ (จำเป็น):
@ชื่อบริษัท:
@ที่อยู่:
@อีเมล (จำเป็น):
@โทรศัพท์ (จำเป็น):
@โทรสาร:
@โทรศัพท์เคลื่อนที่:
@สำหรับการแปล:
@ภาษาต้นฉบับ:
@ภาษาปลายทาง:
@รายละเอียดของเอกสารที่ต้องการแปล
@
(ตัวอย่าง: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน ประมาณ 3000 คำ แนะนำบริษัท):
@วันที่ต้องการรับมอบงาน ปี เดือน day
@สำหรับการล่าม:
@ระยะเวลา:
@ตั้งแต่ ปี เดือน วัน
@ถึง ko ปี เดือน วัน
@สถานที่:
@คำสั่งพิเศษ
@(ตัวอย่าง: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน ประมาณ 3 ชั่วโมง งานแถลงข่าว):
@สำหรับการรับรองเอกสาร หรืออื่นๆ:
@คำสั่งพิเศษ

 
Copyright © 2005-2016. Transmaster Translation Company. All rights reserved.